39 tuổi

39 tuổi

39 tuổi, Drogba vẫn chưa có ý định giải nghệ!【39 tuổi】:​Tiền đạo Didier Drogba chuẩn bị chính thức g