đội thứ 3 có thành tích tốt nhất

BXH các đội thứ 3 có thành tích tốt ở Futsal World Cup 2021: Việt Nam, Thái Lan mừng thầm【đội thứ 3