[VIDEO] 🐢Thần rùa tiên tri dự đoán Anh (England) vs Đan Mạch (Denmark) – Euro 2020

[VIDEO] 🐢Thần rùa tiên tri dự đoán Anh (England) vs Đan Mạch (Denmark) – Euro 2020

Tại vòng chung kết EURO 2021, ‘Thần rùa’ có tên ASMR gâ